Info

17. února 2017 v 15:00
Textovou RPG (Role-Playing Game) Deus Ex Machina naleznete na internových stránkách Chatujme.cz
Přesněji je k nalezení v sekci Chat, dále pokračujte ve volbě kategorie s názvem RPG hry, kde se zobrazí výpis aktuálně otevřených místností a mezi nimi najdete hledanou s identickým názvem. V případě, že není místnost otevřená, nebude k nalezení. K tomu může dojít, není-li administrátor či jiný hráč přítomen nebo se neujme otevření.
_______________________________________________________________________________________________

PŘÍBĚH
_______________________________________________________________________________________________

Lidstvo vždy žilo ve strachu ze smrti, konce světa či jiných radikálních řešení. Naděje přišla ve 23. století. Roku 2275 vědci začali spekulovat, zda je možné orgány nahradit plně funkčními mechanismy a udrží člověka na životě, i kdyby se zachoval pouze malíček z původního těla. Oficiální zpráva byla uveřejněna dne 15. října 2299 na celosvětové konferenci předních špiček v oblasti medicíny a vědy, včetně zástupců robotiky. Pochopitelně se objevili lidé, tzn. Aktivisté, kteří věřili pouze v přirozený chod lidského života a smrt brali jako jeho součást, odmítali uznávat jakékoli prodloužení lidského života mechanickými náhražkami, avšak jejich počet byl nepatrný, proto neměli šanci uspět.

Druhou polovinou 24. století situace zašla natolik daleko, že se mechanicky upravení lidé dali považovat za tzv. Nesmrtelné - nemohli zemřít přirozenou smrtí, neb zbylé buňky v lidské tkáni se bez omezení neustále obnovovaly. To mělo za následek přelidnění. Řešením se stal vládou schválený zákon - neupravení lidé mohli mít dvě děti, ostatní pouze jedno. Porušení zákona se trestalo trestem nejhorším - nemilosrdným usmrcením.

Aktuálně se píše rok 2569. Velká část lidstva bez strojů neudělá ani krok, ta menší se stále brání a protestuje. Aktivisté se stáhli do ústraní a utvořili vlastní společenství. Pomoci starých svitků, z nichž se spoustu let učili a objevili prastarou sílu, jež se dá využít ke zničení strojů. Díky svitkům vytvořili dívku, Deu, která je schopna vstupovat do počítačových systému nehledě na zabezpečení a roznášet viry, jejichž důsledkem je nepředvídatelné chování strojů - od robotů, přes lednice, až po kardiostimulátory.

Ministerstvo Prady vytvořilo elitní skupiny skládající se z počítačových analytiků, vědců zaměřených především na fyzikální chemii a samozřejmě výborných střelců, kteří mají za úkol jediné - zastavit Deu.
_______________________________________________________________________________________________

ŽANR HRY
_______________________________________________________________________________________________

Cyberpunk je jako žánr ovlivněn především počítačovými technologiemi a vývojem techniky jako takové. Velmi výraznou roli a moc mají obří společnosti, korporace, povětšinou zabývající se právě sestavováním těchto nových technologiím a pokusy o nové. Technologie tedy hrají velmi důležitou roli ve společnosti, jak té konzumní, tak i politické. Výjimkou nejsou postavy žíjící ve virtuální realitě, pohyb v kyberprostoru, či například kybernetické části těla.

Cyborg, který se v tomto vesmíru vyvíjí a objevuje poměrně často, získává důležitou roli ve společnosti, mnohdy až srovnatelnou s tou lidskou. Jde o živý organismus složený z mechanických částí, ovšem pozor, nejedná se o robota, nýbrž o sloučeninu lidské a robotické složky, přičemž ta robotická nemůže být jen tak sundána, či nahrazována dle libosti, je součastí daného stvoření. Vůle cyborgů je pak z části, či úplně potlačena, a cyborg se řídí pokyny svého výrobce/majitele/společnosti. Samozřejmostí v tomto vesmíru jsou i roboti, tedy stroje pracující s určitou mírou samostatnosti, od jednoduchých kuchyňských pomocníků, až po lidsky vyhlížející i jednající androidy a humanoidy.
_______________________________________________________________________________________________

STRANY
_______________________________________________________________________________________________

AKTIVISTÉ

Organizace shromažďující osoby, které nejsou ochotny přijmout pokrok. Radikálnějších z nich dokonce nosí oblečení z dob minulých, převážně osmnáctého století, a nepoužívají vymožeností vzniklých po technické revoluci. Snaží se ostatní přesvědčit, že cena za prodloužení života je příliš vysoká. Pomocí svitků stvořili dívku zvanou Deu, avšak mají nad ní moc? Kdoví.
________________________________________________

MINISTERSTVO PRAVDY

Úředníci a hodnostáři snažící se o hladký rozvoj techniky a usilující vývojem programů o vyšší moc, než jaké se jim dostalo doposud. Radikálně se činí proti Aktivistům, jež se jim snaží bránit v pokroku, nemluvně o střetech s Odbojem. Nejvyšším je předseda vlády. Velmi mírným způsobem vštěpují do centrálních programů Cyborgů to, co je dle nich správné.
________________________________________________

NESTRANNÍ

Jediní, kteří vývoj technologií i politické názory berou s rezervou. To jim, však nebrání rozvijet podnikání, využívat všech možností a přitom se přiklánět na něčí stranu, přesto upřednostňují své názory před druhými.
________________________________________________

ODBOJ

Skupina lidí, jež prošla operacemi a zbrojí proti agentům Centra Svornosti, tudíž samotnému Ministerstvu Pravdy. S Aktivisty, i když v podstatě bojují za to samé, příliš nesympatizují. Jde o neustále rostoucí skupinu, která si prošla nejtemnějšími zákoutími Centra Svornosti a přežila. Někteří jsou stále plnohodnotnými lidmi, jiní jsou již napůl stroje. Samotná idea Ministerstva Pravdy jim nevadí, i když otázka nesmrtelnosti je trochu diskutabilní. Ovšem prostředky, jimiž tvoří či vylepšují novodobé "vojáky" je pro ně silně přes čáru. Členové Odboje používají zastaralé zbraně, avšak na rozdíl od Aktivistů jejich oblečení nepochází z dob dávno minulých.
_______________________________________________________________________________________________